Alle der færdes på klubbens område skal overholde klubbens sikkerhedsregler

Klubbens faciliteter generelt:

 • Alle bærer godkendt ride hjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Ingen anvender sporer uhæmmet.

Stald:

 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
 • Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passerer hinanden.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
 • Der må ikke fodres før alle elevryttere er uden af stalden.
 • Heste må ikke være løse på staldgangen.

Terræn:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ride hjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Ved ridning i lygtetændingstid skal hesten have reflekser på alle 4 ben der er min. 5 cm. brede og rytteren skal bære ridelygte på venstre ben, som lyser hvidt forud og rødt bagud.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Det anbefales at ryttere under 12 år kun rider i terrænet ifølge med en over 18 år.
 • Det anbefales at alle der rider i terrænet medbringer en mobiltelefon til brug i nødstilfælde.
 • Ved ridning i flok aftales ruten, samt turens tempo. Alle der rider ud sammen kommer hjem sammen.

Ridehal/bane:

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ride hjelm.
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen. Det er desuden et ufravigeligt krav at der enten rides i lange ridestøvler, eller i korte ridestøvler med leggings. Glemmes leggings, er ridning ikke tilladt.
 • Regler for ridning i ride huset se opslag på døren til ridehallen, samt i ridehallen.
 • For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
 • I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
 • Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen.
 • Hvis du har din hest løs i hallen, skal gardinerne trækkes for spejlene.
 • Når du rider ind i hallen gennem porten råbes ”Jeg kommer ind” og ind ridningen sker i skridt.
 • Der må ikke tales i mobiltelefon når du er til hest.

Fold:

 • Det anbefales at man kun fører en hest til og fra fold ad gangen.
 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.
 • Foldbrugerne har ansvaret for at folden er i forsvarlig stand, hvis dette ikke er tilfældet, gives besked til staldansvarlige.
 • Det anbefales at ingen hest efterlades alene på foldene.
 • Der må ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer.

NYHEDER

EVENTS

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til os?

Læs mere