2017 01.01.2017  -  31.12.2017
Vejledning

Medlemsskab (kont.)
Alle der benytter Dolmer Rideklubs faciliteter, skal tegne medlemskab.
 
u25 - er for dig der er under 25 år.  
o25 - er for dig der er over 25 år.   
 
 
Man kan oprette passiv medlemskab, hvis man ønsker at være medlem, uden at bruge faciliteterne, fx hvis man holder pause fra ridningen, er forældre, blot vil støtte klubben eller lign. Et medlemskab, giver bl.a. ret til at deltage i den årlige generalforsamling med stemmeret (efter 3 mdr. betaling).
 
Der kan tegnes stævnemedlemsskab, hvis du ikke benytter dig af Dolmer Rideklubs faciliteter, men ønsker at være medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund, så du kan starte stævner rundt om i landet. 
Priser 
Under 25 år. 160,-/halvårligt* Varsling om prisstigning pr. 1 august til 260,-/halvårligt.
Over  25 år. 220,-/halvårligt* Varsling om prisstigning pr. 1 august til 300,-/halvårligt.
Passiv         120,-/halvårligt* Varsling om prisstigning pr. 1 august til 135,-/halvårligt.
Stævne135,-/halvårligt* 
 
*Kontingent opkræves d. 1 august og d. 1 februar.  
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (4)

Opstaldning (OPS)
Herunder finder du vores opstaldningspriser.
 
Privat heste incl. løsdrift og boks til rådighed, 1000 kr./mdr. 
 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Diverse (DIV)
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (3)

Part (PART)
I Dolmer Rideklub, kan man købe sig til en part, på en af vores søde elevheste.
Det kræver nogle forudsætninger, at blive godkendt til en part. Det er underviseren der vurdere, hvornår eleven er klar. Vi lægger meget vægt på, at det skal give følelsen at ''''''''egen hest'''''''', da det ofte er springet videre, til drømmen om netop at få sin egen hest.
Til gengæld for dette stiller vi også nogle krav til eleven.
Krav:
  • Grundridningen skal være på plads.
  • Man skal kunne ride på sikker hånd, dvs. eleven må ikke være nervøs anlagt.
  • Selvstændighed, både i omgang med hesten og færden i stalden.
  • Ansvarsfuld, både i omgang med hesten og færden i stalden.
  • Eleven skal selvstændigt kunne strigle samt sadle hesten op.
Hvad skal og må en part?
  • Eleven er medlem af Dolmer Rideklub.
  • Eleven får undervisning 1 x om ugen på hold.
  • Eleven skal sørge for udmugning hos sin parthest, lørdag og søndag. Er man forhindret, skal eleven selv sørge for afløsning til dette.
  • Eleven må alle dage strigle og nusse med sin parthest, såfremt den ikke bruges til elevholdene eller arrangementer.
  • I ferier og helligdage, må der evt. rides ekstra, dette aftales med underviser/staldansvarlig.
Prisen for en part er 900,- om måneden, som inkluderer 1 undervisningshold samt 2 x fri ridning om ugen. Der skrives kontrakt på parten, som kan opsiges med 1 mdr. varsel til d. 1 i måneden, fra begge parters side.
OBS: Eleven skal sørge for at være dækket af familiens indbo- og ansvarsforsikring.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

NYHEDER

EVENTS

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til os?

Læs mere